Postovi

Digitalni novac - kraj društva/života kakvog smo poznavali

Ubijanje mrtvih kao krah civilizacije

Nova runda covida i američki izbori

Iracionalna racionalnost modernog čovjeka

Kolektivno nesvjesno i savršena nazadnost M. P. Thompsona

Tragedija mainstream medija

O Danu pobjede i nužnosti novih pobjeda