Postovi

Dilema modernog čovjeka: ljubav ili tolerancija?

Sagledamo li pojam kršćanske ljubavi kroz prizmu filozofije Sorena Kierkegaarda, ljubav prema drugome ćemo definirati kao nesebično pomaganje tome drugome da se približi onoj slici koju mu je Bog namijenio. Drugoga ne volimo ako ga "tolerantno" puštamo da živi kako hoće, zatvorivši ga tako u paradoksalni krug apsolutne slobode, već ako ga usmjeravamo prema autentičnoj inkarnaciji onoga što mu je Bog zadao. Ljubav ne znači bezuvjetno stati na stranu osobe koju volimo, već bezuvjetno stati na stranu najboljeg dijela nje. Za koju god artikulaciju te ideje se odlučili, zajednički je nazivnik svake od njih upravo objektivna i čvrsto određena Božja namjena za nas, prema kojoj svi, pa tako i oni koje volimo, moraju ići. Kršćanstvo, stoga, nije tolerantno nego univerzalno. Ono je spremno primiti svakoga, no tim primanjem na svakoga i postavlja određene zahtjeve. Ti zahtjevi pritom nisu suprotstavljeni slobodi, već su upravo preduvjet istinske slobode.  Kontekstualizirajući Kierkegaar

O grijesima društva koje ne priznaje grijeh

Zašto ste izgubili na Eurosongu?

Sveto, profano i sotonsko u modernom svijetu

Javna površina je pod videonadzorom

Obrana ideala od kulta praktičnosti

Jesu li političari krivi za sve?

O izborima

Polemika: Kako progresivizam licemjerjem skriva svoje laži

Agenda 2030. - analiza

Podcast #3 vol. 2 - Superhuman Life

Podcast #3 - Superhuman Life